2017/07/10

Przypominamy o obowiązku przeprowadzania ćwiczeń z zakresu ewakuacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów w obiektach przeznaczonych dla ponad 50 osób będących ich stałymi użytkownikami niezakwalifikowanych do kategorii ZL IV, powinno się co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 osób (szkoły, przedszkola, internaty itp.) ćwiczenia ewakuacyjne powinny być przeprowadzane raz na rok.

Oferujemy Państwu przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, warunków i bezpieczeństwa ewakuacji, które idealnie przygotują użytkowników do ćwiczeń ewakuacyjnych.  Oferujemy również pomoc w zakresie przeprowadzenia próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych.