2022/08/11

RAJ GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Realizacje Spółka komandytowa realizuje program badawczy w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności Raj Group Sp. z o.o. Realizacje Sp. k., dzięki zakupieniu usługi badawczo-rozwojowej polegającej na stworzeniu narzędzia informatycznego opartego na uczeniu maszynowym (ML) i przeznaczonego do nadzorowania systemów przeciwpożarowych. Wykorzystane zostaną metody dwuklasowej klasyfikacji obiektów (Machine Learning i klasyczna statystyka wielowymiarowa), przykładowo regresja logistyczna, drzewa wzmacniane, sieci neuronowe. Duża ilość alarmów fałszywych oraz generowane usterki powodują konieczność ciągłych wyjazdów serwisowych do obiektów, co zwiększa wykorzystanie samochodów i tym samym zanieczyszczanie środowiska. Algorytm pozwoli na zminimalizowanie wyjazdów oraz przerw w działaniu obiektów.