2018/01/10

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie uległa
nazwa naszej firmy z dotychczasowej:
RAJ International
 Włodzimierz Wójcik, Bartosz Wójcik s.c

na:

RAJ International Bartosz Wójcik, Agnieszka Wójcik s.c 

Wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numer konta
bankowego, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej
pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Bartosz Wójcik,

Agnieszka Wójcik