2022/09/15

W 2022 w naszej firmie nastąpiło wiele zmian, o których chcemy wam opowiedzieć. Zmieniliśmy nazwę oraz odświeżyliśmy logo. Dawny „RAJ International” znajdziecie teraz pod nazwą „RAJ GROUP”. Nowa nazwa, silnie związana z poprzednią to nowe otwarcie w związku z czym pragniemy zaprosić do dalszej współpracy. Ta zmiana ma świadczyć o rozszerzeniu naszej oferty oraz symbolizować otwarcie nowych działalności. 

Ponadto już teraz najdziecie nas we naszej kolejnej lokalizacji. Firma „RAJ GROUP” działa teraz również na stadionie Tarczyński Arena. Nowa lokalizacja to nowe możliwości, aby szerzyć profesjonalizm naszych usług. 

Zmieniamy się dla Ciebie.