Konserwacja systemu DSO wykonywana przez firmę RAJ International polega na:

  1. Sprawdzeniu zadziałania systemu przy sztucznie wywołanym alarmie II stopnia z centrali ppoż.
  2. Kontroli parametrów programowych systemu
  3. Sprawdzeniu zadziałania systemu przy symulacji uszkodzenia jednego ze wzmacniaczy sprawdzenie poprawnego działania wzmacniacza rezerwowego
  4. Kontroli wizualna głośników
  5. Kontroli automatycznego przejścia na zasilanie awaryjne
  6. Kontroli automatycznego powrotu na zasilanie podstawowe
  7. Kontroli stanu przewodów sygnałowych i zasilających
  8. Kontroli stanu szafy i przewodów łączących
  9. Czyszczeniu elementów centrali systemu
  10. Zarchiwizowaniu rejestru zdarzeń