Okresowa kontrola systemu Stałych Urządzeń Gaśniczych polega na:

  1. Przeprowadzeniu testu gotowości centrali
  2. Wywołaniu alarmu z czujek dymowych
  3. Wywołaniu alarm z przycisków START/STOP
  4. Wykonaniu testu elektrozaworu
  5. Wykonaniu testu  sygnalizacji akustyczno optycznej
  6. Wykonaniu testu łączności