Podczas konserwacji Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego przeprowadzane są następujące czynności :

 1. Test gotowości centrali SSP
 2. Alarm z czujek optycznych/termicznych
 3. Alarm z przycisków ROP
 4. Test monitoringu do PSP
 5. Test sygnalizacji akustyczno – optycznej
 6. Test łączności z:
  • Drzwi ppoż.
  • Klapy ppoż.
  • Windy
  • Wentylacja, Klimatyzacja
  • Oddymianie
  • System Sygnalizacji Napadu i Włamania
  • Dźwiękowy System Ostrzegawczy
  • Inne
 7. Test gotowości centrali oddymiania:
  • Alarm z czujek optycznych
  • Alarm z przycisków oddymiania
  • Test przycisku przewietrzania
  • Test siłowników
  • Test modułu pogodowego
 8. Test gotowości centrali trzymania drzwi w pozycji otwartej typu:
  • Alarm z czujek dymowych
  • Alarm z przycisków ROP
  • Test przycisku zwalniającego
  • Test elektromagnesów
 9. Test gotowości centrali systemu przyzywowego:
  • Test przycisków
  • Test lamp sygnalizacyjnych