Podczas przeprowadzania konserwacji systemu CCTV serwisanci wykonują następujące czynności:

  1. Test gotowości rejestratora
  2. Kontrolę zabrudzenia obiektywów kamer
  3. Kontrolę stanu obudów kamer zewnętrznych
  4. Kontrolę parametrów pracy kamer
  5. Kontrolę parametrów pracy rejestratora
  6. Kontrolę stanu przewodów sygnałowych i zasilających