Specjalizujemy się w projektach takich instalacji, jak:

  • Systemy sygnalizacji pożarowej  (SSP)
  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
  • Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych
  • Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG)
  • Oświetlenie awaryjne

Wszystkie projekty konsultujemy z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń pożarowych.

Oferujemy również doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszych zabezpieczeń oraz urządzeń.