Stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosowane są przede wszystkim w pomieszczeniach w których znajdują się wartościowe przedmioty, czy instalacje (serwerownie, muzea itp.), a użycie wody do gaszenia ewentualnego pożaru jest niedopuszczalne ze względu na możliwe straty.

W skład systemu wchodzą m.in.: butle ze środkami gaśniczymi, rurociągi rozprowadzające oraz centrale sterowania gaszeniem. Urządzenia te pozwalają wykryć zagrożenie pożarem, sygnalizują je i rozpoczynają akcję gaśniczą.