Systemy oddymiania grawitacyjnego stosowane są na klatkach schodowych oraz w halach magazynowych jednokondygnacyjnych.

Celem zastosowania systemu oddymiania grawitacyjnego  jest usunięcie toksycznych produktów spalania z dróg ewakuacyjnych w celu umożliwienia przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji oraz działań ratowniczo – gaśniczych.

Elementami systemu oddymiania są:

  • centrala sterowania oddymianiem
  • klapy dymowe, okna oddymiające wyposażone w napędy elektryczne
  • czujki dymowe lub/i podłączenie do systemu SAP
  • przyciski oddymiania