System sygnalizacji pożarowej poprzez odpowiednio dobrane elementy pozwala na wykrycie pożaru we wczesnej fazie oraz alarmowanie. W skład systemu wchodzą elementy detekcyjne, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły kontrolno – sterujące oraz sygnalizatory optyczne i akustyczne. Szeroka gama detektorów pozwala na zapewnienie skutecznej ochrony wszystkich przestrzeni dostosowując swoje parametry do warunków otoczenia. Detektory wykrywają pierwsze oznaki pożaru w postaci temperatury lub dymu w momencie gdy jest on niewidoczny dla ludzkiego oka. Ręczne ostrzegacze pożarowe rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych pozwalają również na reakcję na zagrożenie przez użytkowników. Poprzez użycie ROP-a możliwe jest zaalarmowanie użytkowników obiektu i ich bezpieczną ewakuację. System sygnalizacji pożarowej poza funkcją wykrywania pożaru realizuje również złożone algorytmy sterowań i nadzoru innymi elementami ochrony ppoż. W razie wykrycia pożaru automatycznie generowane są uruchomienia takich systemów bezpieczeństwa jak: oddymianie, wentylacja i alarmowanie.

Odpowiednio dobrany system sygnalizacji pożaru zapewnia najskuteczniejsza ochronę życia, zdrowia i mienia.