Systemy zamknięć ogniowych utrzymują drzwi i bramy przeciwpożarowe w pozycji otwartej podczas codziennego użytkowania. Dzięki temu nie ma potrzeby blokowania ich przez kliny czy inne elementy niekoniecznie przystosowane do tego celu. Stosowanie systemów zamknięć ogniowych zdecydowanie ułatwia poruszanie się po przestrzeni biurowej.

W momencie wystąpienia pożaru następuje elektroniczne zwolnienie trzymacza drzwiowego, a przegroda ogniowa wyposażona w samozamykacz ulega zamknięciu.

Niezbędny jest odpowiednio dobrany do przegrody (drzwi, bram) samozamykacz.

System składa się z:

  • centrali zamknięć ogniowych – sterowana może być z systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) lub z automatycznego detektora (czujki). Po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu następuje automatyczne zwolnienie trzymaczy drzwiowych.
  • chwytaka elektromagnetycznego (elektrozaczepu) – odpowiednio dobranego do ciężaru przegrody (drzwi, bram). Chwytak składa się z magnesu przyczepionego do drzwi/bramy oraz zwory zamontowanej po zewnętrznej ich stronie do podłogi lub do ściany.

Elektrozaczepy są wyposażone w przyciski umożliwiające zwolnienie blokady bez wystąpienia alarmu.

Systemy zamknięć ogniowych są bardzo popularne w budynkach użyteczności publicznej, biurach, halach magazynowych.