2022/04/08

Nasi pracownicy z wynikiem pozytywnym ukończyli szkolenie organizowane przez firmę POLON – ALFA. Szkolenie dotyczyło Rozproszonego Systemu Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000.