2022/04/08

Certyfikat wydany przez firmę SAVI TECHNOLOGIE uprawnia pracowników do montażu wskazanych Stałych Urządzeń Gaśniczych. Zapraszamy do korzystania z naszej wiedzy w tym zakresie.