2022/04/08

W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy autoryzacje na projektowanie, programowanie i konserwacje urządzeń sygnalizacji pożarowej systemu POLON-4000