Prawidłowe funkcjonowanie budynków biurowych, usługowych, handlowych czy produkcyjno-magazynowych to ogromne wyzwanie. Ogrom systemów funkcjonujących w nowoczesnych obiektach wpływa zarówno na komfort użytkowania ale również na dużo większy nakład pracy. Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa oraz stałe utrzymywanie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ewakuacyjnego wymaga dużego nakładu pracy. Korzystając z doświadczenia naszych pracowników zapewniamy stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym budynków. Nadzór zapewniamy poprzez stałe przeglądy stanu ochrony przeciwpożarowej, nadzór nad przeglądami systemów bezpieczeństwa, aktualizację planów ewakuacyjnych oraz IBP. Jesteśmy dostępni dla użytkowników budynków w zakresie doradztwa oraz wparcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ramach nadzoru konsultujemy propozycje zmian aranżacyjnych oraz analizujemy propozycje rozwiązań funkcjonalnych. Przeprowadzamy wymagane prawnie praktyczne sprawdzenia warunków ewakuacji. Ćwiczenia w tym zakresie poprzedzamy szkoleniami obejmującymi zasady postępowania na wypadek pożaru, działanie systemów ochrony pożarowej oraz zasad bezpiecznej ewakuacji. W naszym portfolio znajduje się wiele obiektów biurowych, produkcyjno-magazynowych i zabytkowych.

Budynek jest obiektem komercyjnym, w którym klient oczekuje przede wszystkim bezpieczeństwa. Zapewniamy kompleksową usługę „Chronimy to, co bezcenne”

Nadzór przeciwpożarowy nad realizacjami budowlanymi to stałe i bieżące doradztwo realizacyjne.

  • Bieżący nadzór nad wdrażanymi rozwiązaniami projektowymi oraz wykonawstwem.
  • Opiniowanie wdrażanych rozwiązań oraz optymalizacja.
  • Przygotowanie niezbędnych dokumentów.
  • przygotowanie budynku do czynności odbiorowych.

Proponujemy również wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w postaci mobilnej aplikacji bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników obiektów.  Głównym celem jej działania jest przekazywanie wiedzy, zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji w razie zagrożenia. Funkcjonalność aplikacji jest dostosowana do stosowania przez osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają indywidualnych planów ewakuacji.