Panorama Racławicka to obiekt wyjątkowy, tak bardzo wyjątkowy że stanowi bezcenny obiekt kultury naszego kraju. Dla takich budynków bezpieczeństwo pożarowe to priorytet bezwzględny. Dlatego jesteśmy tak bardzo dumni że realizacja systemu sygnalizacji pożarowej przypadła w udziale właśnie nam. W roku 2021 zakończyliśmy realizacje montażu systemu sygnalizacji pożarowej. Najbardziej zaawansowane technologiczne urządzenia zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa w tak nietypowym konstrukcyjnie obiekcie. Co ważne kontynuujemy współprace z Muzeum Narodowym we Wrocławiu w zakresie serwisu systemu, rozbudowując go jednocześnie w narzędzia zdalnego dostępu.  Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Panoramy Racławickiej. Jesteśmy dumni, że „Chronimy to, co bezcenne”