Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

  • Systemy sygnalizacji alarmu pożarowego – 4 RAZY w roku
  • Systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych – 2 RAZY w roku
  • Drzwi/ Bramy ppoż. – co najmniej RAZ w roku
  • Hydranty wewnętrzne/zewnętrzne – co najmniej RAZ w roku – Raz na 5 lat poddać próbie ciśnieniowej
  • Podręczny sprzęt gaśniczy – co najmniej RAZ w roku
  • Oświetlenie awaryjne – co najmniej RAZ w roku
  • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – co najmniej RAZ w roku