2022/04/08

Nasi pracownicy w lutym ukończyli szkolenia w zakresie:

– systemy CCTV firmy BOSCH,

– systemy detekcji gazu firmy GAZEX,

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy w tych zakresach.